Toimitussihteeri

Anne itäsaari
Krakantie 6 b 38
01510 Vantaa
P. 0407210978
Snautseri-Pinseri-lehti
toimitus.snapilehti@gmail.com

Seuraava lehti 3/2021

Ilmoitusaineisto toimitus sihteerille
30.7.2021

Aineisto vastaaville toimittajille
30.7.2021

Aineisto toimitus sihteerille
6.8.2021

Lehti ilmestyy vkolla 38.

Tietosuojaseloste

Lehden tietosuojaseloste

Uutta Extranetissä

Extranetistä löydät nyt myös viimeisimmän lehden pdf:n!

Pelasco, Peggy Heerkens-Lindeberg

Peggy Heerkens-Lindeberg (ent. Wasenius)
10.9.1917 - 21.4.1998
Julkaistu Snautseri-Pinseri-lehdessä 4/1998


Huhtikuisena iltana saimme Laila Waseniuksen välityksellä suruviestin Hollannista - Peggy, monivuotinen snautseri-ystävämme on poistunut keskuudestamme.

Peggy oli yksi Suomen Snautseri-Pinserikerho ry:n perustajajäsenistä. Hän toimi aktiivisesti kerhon sihteerinä ja rahastonhoitajana 8 vuoden ajan sekä hallituksen jäsenenä. Vuonna 1963 hänet valittiin kerhon puheenjohtajaksi, jossa tehtävässä hän toimi vuoteen 1969. Suomen Snautseri-Pinserikerholle valittiin jalostustoimikunta vuonna 1970, Peggy oli toimikunnan jäsenenä vuodesta 1971. Hänellä oli Suomen, Ruotsin ja Saksan Snautseri-Pinserikerhojen ansiomerkit sekä SKL-FKK ry:n kultainen ansiomerkki. Vuonna 1974 hänet kutsuttiin kunniajäseneksi Suomen Snautseri-Pinserikerhoon.

Peggy perusti vuonna 1954 Pelasco-kennelinsä ja vuosikymmenten ajan kennelistä on lähtenyt voitokkaita ps-snautsereita maailmalle. Tuottamalla siitosmateriaalia Hollannista ja Saksasta hän on omalta osaltaan edistänyt ps-snautserirodun kehitystä maassamme. Peggy muutti vuonna 1979 Hollantiin, missä hän jatkoi koirankasvatustyötään miehensä kanssa griffoneilla.

Muistamme Peggyä valoisana, aina neuvoa-antavana, asioihin tarttuvana, aktiivisena snautseri-ihmisenä. Hänellä oli koiramaailman osaamista, hän oli lisäksi erittäin kielitaitoinen, monissa kerhoilloissa hän tulkkasi meille kerholaisille saksalaisia ym. arvostelutuomareita. Viimeiset vuotensa Peggy vietti Hollannissa ja piti sieltä yhteyttä meihin suomalaisiin ystäviinsä.

Peggyn muistoa kunnioittaen
Suomen Snautserikerho ry